# آمریکا

طرح محرک اقتصاد آمریکا و خطرات حمایتگرایی اقتصادی

ماه گذشته، وزرای دارایی هفت کشور صنعتی دنیا (آمریکا، ژاپن، آلمان، انگلستان، ایتالیا، فرانسه و کانادا) در مورد خطرات حمایتگرایی ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 5 بازدید

اتاق بازرگانی بین المللی میزبان کنفرانس قراردادهای ساختمانی در آمریکا

همانطور که پروژه های ساختمانی رشد فزاینده و پیچیده تری پیدا می کند، اختلافات قراردادهای ساختمانی نیز سیر صعودی خود ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 4 بازدید