# اقتصاد

طرح محرک اقتصاد آمریکا و خطرات حمایتگرایی اقتصادی

ماه گذشته، وزرای دارایی هفت کشور صنعتی دنیا (آمریکا، ژاپن، آلمان، انگلستان، ایتالیا، فرانسه و کانادا) در مورد خطرات حمایتگرایی ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 30 بازدید