# بازرگانی

اتاق بازرگانی بین المللی میزبان کنفرانس قراردادهای ساختمانی در آمریکا

همانطور که پروژه های ساختمانی رشد فزاینده و پیچیده تری پیدا می کند، اختلافات قراردادهای ساختمانی نیز سیر صعودی خود ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 17 بازدید

کلید دیجیتالی ارتباط با مشتری در بازار عصر اطلاعات

زهرا ولی شریعت پناهی – عماد هنرپرورروزنامه اعتماد ملی   تحلیلگران صنعت بازاریابی و بازرگانی دیجیتالی شدن جهان و اتفاقات عصر اطلاعات ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 19 بازدید