# مدیریت

کلید دیجیتالی ارتباط با مشتری در بازار عصر اطلاعات

زهرا ولی شریعت پناهی – عماد هنرپرورروزنامه اعتماد ملی   تحلیلگران صنعت بازاریابی و بازرگانی دیجیتالی شدن جهان و اتفاقات عصر اطلاعات ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 19 بازدید